Het opstarten van een garnalen aquarium

Voordat je garnalen in het aquarium kunt zetten, is het belangrijk dat het aquarium goed is ‘ingedraaid’ of ‘opgestart’.

Maar wat houdt het indraaien of opstarten van een aquarium nu eigenlijk precies in?

Het indraaien of opstarten staat gelijk aan het opbouwen van een ‘goede bacteriën’ bestand. Deze goede bacteriën helpen bij de afbraak van afvalstoffen in het aquarium en het omzetten van de giftige stoffen die hierbij vrijkomen naar minder giftige en ongevaarlijke stoffen.

In eerste instantie zal bij de afbraak van organische stoffen ammoniak (NH3) en ammonium (NH4) vrijkomen. Dit is zeer giftig voor garnalen. Met behulp van Nitrosomas bacteriën zal ammoniak en ammonium worden omgezet in nitriet (NO2). Nitriet is iets minder giftig, maar vanaf een hele kleine concentratie nog steeds zeer gevaarlijk voor garnalen en vissen. Met behulp van Nitrobacter bacteriën wordt uiteindelijk het nitriet omgezet in de (bij normale concentraties) ongevaarlijke stof nitraat (NO3).

Het indraaien van een aquarium neemt doorgaans enkele weken in beslag en begint pas op het moment dat het aquarium volledig is ingericht, het filter draait en de verlichting volgens een vastgesteld tijdschema brandt. Om de goede bacteriegroei te bevorderen kun je een heel klein beetje stofvoer aan het aquarium toe te voegen.

Neem de tijd om je garnalen aquarium goed in te draaien!

De goede bacteriën hebben tijd nodig om te groeien en zich te vermenigvuldigen. Nitrosomas bacteriën, welke ammoniak en ammonium omzetten in nitriet, groeien sneller dan Nitrobacter bacteriën, welke nitriet omzetten in nitraat.

Sommige mensen denken dat een aquarium met 1 week tot 2 weken wel goed is ingedraaid. Dit is ons echter nog nooit gelukt met een nieuw aquarium en nieuw filter. Ook zijn er commerciële producten op de markt waarvan de gebruiksaanwijzing stelt dat je na 24 tot 48 uur je eerste vissen of garnalen in kunt zetten. Wij adviseren dit niet te doen, zeker niet als je net begint met garnalen. Commerciële producten met bacterieculturen kunnen zeker helpen om de goede bacteriegroei op gang te helpen. Het blijft echter veel veiliger om wat langer te wachten totdat het water veel stabieler is.  

Voor garnalen is een minimale indraai periode van 4 weken sterk aan te raden. Het is even geduld hebben, maar daar wordt je voor beloond zodra je de eerste garnalen kunt plaatsen.